Realizujemy projekt „Pomorskie z Ukrainą”!

Stowarzyszenie Sierakowicka Jedynka działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach otrzymała grant w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą” finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego.

Celami projektu są:

· przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku działań wojennych w kraju przyjmującym;

· wsparcie w procesie edukacji i integracji społeczności ukraińskiej uchodźczej oraz dzieci ukraińskich będących uczniami sierakowickich szkół podstawowych;

· wsparcie integracyjne dla społeczności lokalnej przyjmującej uchodźców ze środowiska dzieci uczniów sierakowickich szkół podstawowych i ich rodziców;

· wsparcie procesu edukacyjnego w sierakowickich szkołach podstawowych poprzez integrację nowych uczniów obcojęzycznych w szkole z uczniami polskojęzycznymi;

· wsparcie psychologiczne uczniów szkół podstawowych w Sierakowicach będących uchodźcami;

· przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych – uchodźców z Ukrainy.

W ramach projektu realizowane są:

· świetlica dla uczniów ukraińskich działająca w Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach w dni nauki szkolnej od 1400 do 1700, w ramach której uczniowie mają pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, pomoc psychologiczną oraz uczestniczą w różnorodnych warsztatach i zajęciach rekreacyjnych;

· ukraiński klub rodzica – działający od kwietnia do lipca 2 razy w miesiącu w soboty, w ramach którego odbywają się zajęcia integracyjne z psychologiem oraz warsztaty rękodzieła polskiego i ukraińskiego;

· kurs języka polskiego dla dzieci i ich rodziców;

· piknik integracyjny – w formie wyjazdowej, który odbędzie się 17 czerwca (sobota) w Agroturystyce „Pod Lipą” w Kamienickim Młynie;

· wsparcie rzeczowe w postaci dofinansowania do wycieczek oraz bonów rzeczowych:

· półkolonie letnie dla dzieci z elementami żeglarstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *