O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie SIERAKOWICKA JEDYNKA powstało w lutym 2022 roku. Jest organizacją pozarządową, która stawia sobie następujące cele:

a. Kreowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na
rzecz dzieci i młodzieży;
b. Promowanie i rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
c. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju języka kaszubskiego i kultury
kaszubskiej;
d. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem budowania wzajemnej świadomości i kształtowania postaw
tolerancyjnych;
e. Promowanie idei integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy
między narodami;
f. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwijania turystki i
krajoznawstwa;
g. Prowadzenie akcji profilaktycznych przeciwko uzależnieniom, patologiom
oraz promocja zdrowia;
h. Działalność na rzecz rozwijania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód
obywatelskich oraz demokracji.

Statutowe władze stowarzyszenia:

ZARZĄD

Adrian Klawikowski – prezes
Jolanta Skierka – sekretarz
Stefan Czaja – skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Agata Tarasiuk – przewodnicząca
Grażyna Brzeska
Karina Wenta

Stowarzyszenie SIERAKOWICKA JEDYNKA
ul. Kubusia Puchatka 7
83-340 Sierakowice
Tel. 58 681 62 34 w. 40
Kom: +48 506 995 557
Email: jedynka@sp1.sierakowice.pl

NIP 5892070690 :: REGON 521146625 :: KRS0000950576

Nr konta bankowego: 79 1020 1866 0000 1302 0084 0264
PKO BP o. Sierakowice