Majątek stowarzyszenia

Na majątek stowarzyszenia składają się m.in. składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki, środki z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, dotacje, subwencje, udziały czy lokaty.

Sierakowicka Jedynka nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sprawozdania finansowe dostępne będą w zakładce „sprawozdania”.